อนิเมะมาใหม่

เรื่องราวการต่อสู้ เพื่อกอบกู้ชาติของกษัตรย์มือใหม่

อินเมะเรื่อง How a Realist Hero Rebuilt the Kingdom เป็นการเล่าเรื่องราวความวุ่นวายที่เกิดขึ้นของอาณาจักรที่มีชื่อว่า เอลฟรีเดน” ซึ่งทำให้เศรษฐกิจของอาณาจักรแห่งนี้ กำลังเข้าขั้นวิกฤต จึงทำให้กษัตริย์ของอาณาจักรแห่งนี้ ไม่อาจอยู่นิ่งเฉยได้ จึงได้หาทางออกด้วยการอัญเชิญชายหนุ่มธรรมดาๆ คนหนึ่ง ที่มีชื่อว่า คาซึยะ โซมะ” 

ให้มายังอาณาจักร “เอลฟรีเดน” แห่งนี้ เพื่อทำการช่วยฟื้นฟู และกอบกู้ประเทศจากวิกฤตการณ์ในครั้งนี้ แต่ทว่าเมื่อ “โซมะ” มาถึง และได้ทำการเสนอวิธีในการจัดการ กลับกลายเป็นว่ากษัตริย์ได้ปัดความรับผิดชอบทั้งหมดนี้ให้กับเขาเพียงผู้เดียว และได้ให้ “โซมะ” ได้ขึ้นเป็นกษัตริย์คนใหม่ของ “เอลฟรีเดน” ทันที

อ่านเพิ่มเติม >>> อนิเมะน่าดู